Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/65 1221-866179 Gravearbeid VIKAHAUGEN LANDMARK MASKIN AS 09.05.2016 01.01.2018
16/200 1221-873489 Gravearbeid ENGELSEN ANLEGG AS 08.12.2016 01.03.2018
16/203 1221-873565 Gravearbeid SVEHAUGEN ENGELSEN ANLEGG AS 14.12.2016 14.12.2017
17/59 1221-875157 Gravearbeid GRUNNAVÅGSVEGEN WAAGE ANLEGG AS 22.03.2017 30.11.2017
17/119 VA Borggato Nord Gravearbeid SVEHAUGEN ENGELSEN ANLEGG AS 01.09.2017 01.05.2018
17/121 Intensivbelysning Langelandsvegen Gravearbeid kåreviksvegen K. VOLDEN TRANSPORT AS 29.08.2017 31.12.2017
17/124 10240 OSEN Gravearbeid LANDMARK MASKIN AS 05.09.2017 04.12.2017
17/130 Ferskvannsinntak, ERKO Settefisk as Gravearbeid PODLEN WAAGE ANLEGG AS 25.09.2017 31.12.2017
17/160 Kabelgrøft Åsringen Gravearbeid Svehaugen ENGELSEN ANLEGG AS 07.11.2017 31.01.2018
©2017 Geomatikk as