Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/192 Grunnarbeid, utviding av Stord Sjukeheim. Gravearbeid ENGELSEN ANLEGG AS 01.01.2018 31.08.2018
17/204 Hystadvegen vasslekkasje Gravearbeid Hystadvegen KANNELØNNING MASKIN AS 01.01.2018 31.10.2018
18/51 Ny vannkum Gravearbeid Nysæterstølen STORD KOMMUNE 15.03.2018 31.08.2018
18/52 Graving for overvatn ny trasse Gravearbeid Lønningsåsen KANNELØNNING MASKIN AS 26.03.2018 01.10.2018
18/61 Ny Hydrant Gravearbeid Åkervikåsen STORD KOMMUNE 22.03.2018 31.08.2018
18/66 Lekkasje Gravearbeid Kjøtteinsvegen STORD KOMMUNE 19.04.2018 31.08.2018
18/75 VL -Valvante - Vassenden Gravearbeid Sagvågsvegen VASSBAKK & STOL AS 14.05.2018 31.12.2018
18/81 Turveg Sætrevik Gravearbeid Sætravikvegen KANNELØNNING MASKIN AS 04.06.2018 01.12.2018
18/85 Lekkasje Gravearbeid Utslettevegen STORD KOMMUNE 07.06.2018 28.09.2018
18/87 Lekkasje. Gravearbeid Hamnegata STORD KOMMUNE 11.06.2018 28.09.2018
18/91 Riggområde Nysæter Sveising vannledning Gravearbeid Nysætervegen VASSBAKK & STOL AS 25.06.2018 31.12.2018
©2018 Geomatikk as