Gravesøknader i Stord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stord kommune

Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/20 hos saksbehandlende enhet Stord kommunalteknikk (V/A). Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser