Gravesøknader i Stord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stord kommune

Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/54
Entreprenør LANDMARK MASKIN AS
Start 03.08.2020
Slutt 15.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sponavikdalen 2 -36
Sandbrekko 2 -50
Skotabergvegen 48A -63
Skotlio 20 -37
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvatn, El-kabel, Fiber/breiband

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.07.2020
Tittel VVA anlegg Sponavikdalen
Byggherre
Organisasjon: STORD KOMMUNE (orgnr.: 939866914)
Kontaktperson: Olav Bauge (tlf.: 90722671)
Stedsansvarlig
Eivind Charles Heimdal (tlf.: 90295332)
Tommy Halvorsen (tlf.: 48123033)
Ansvarshavende
Kåre Magnar Hestenes (tlf.: 90517119)