Gravesøknader i Stord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stord kommune

Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/25
Entreprenør LANDMARK MASKIN AS
Start 08.03.2021
Slutt 02.08.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hillarhaugen 32
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvatn

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.03.2021
Tittel 10382 SKT Pumpestasjon Båtsvikjo
Byggherre
Organisasjon: STORD KOMMUNE (orgnr.: 939866914)
Kontaktperson: Arnstein Hetlesæter (tlf.: 97552062)
Stedsansvarlig
Mikael Ervik Larsen (tlf.: 98102524)
Ansvarshavende
Martin Landmark (tlf.: 90196985)