Gravesøknader i Stord kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stord kommune

Graving i Stord kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.stord.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/51
Entreprenør ENGELSEN ANLEGG AS
Start 10.10.2022
Slutt 30.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 38/288
Gnr/Bnr: 38/23
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvatn

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.10.2022
Tittel VA Holevegen
Byggherre
Organisasjon: STORD KOMMUNE (orgnr.: 939866914)
Kontaktperson: Olav Bauge (tlf.: 90722671)
Stedsansvarlig
Øyvind Kannelønning (tlf.: 92815974)
Ansvarshavende
Øyvind Kannelønning (tlf.: 92815974)